เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนสิงหาคม 2565 ที่จะจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท มีกำหนดโอนวันไหน?

ความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์"  รายงานต่อเนื่องโดยงวดเดือนสิงหาคม 2565 นี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 

เช็กสิทธิ \"เงินอุดหนุนบุตร\" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร)  ประกาศ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ผ่านเว็บ คลิกลิงก์ 
  2. ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

 

เช็กสิทธิ \"เงินอุดหนุนบุตร\" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย

  • ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร(รายเดิม)
  • ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ (ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)

โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ  "เงินอุดหนุนบุตร" นี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

  • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  • ตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
  • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

เช็กสิทธิ \"เงินอุดหนุนบุตร\" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2565 มีดังนี้ 

  • เดือนสิงหาคม 2565    วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
  • เดือนกันยายน 2565    วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

เช็กสิทธิ \"เงินอุดหนุนบุตร\" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง