ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ทำคุณประโยชน์ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563-2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565”และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน

ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ชมภาพ พระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”