เปิด 24 จังหวัด ชิ้นส่วนวัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี โคจรผ่านไทย เริ่มคืนนี้ตี 2

เปิด 24 จังหวัด ชิ้นส่วนวัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี โคจรผ่านไทย เริ่มคืนนี้ตี 2

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิด 24 จังหวัด วัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี โคจรผ่านไทย เริ่มคืนนี้ตี 2

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผยพื้นที่บางส่วนของไทยที่วัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี จะโคจรผ่าน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- GISTDA เตือนชิ้นส่วนจรวดน้ำหนัก 21 ตันตกสู่พื้นโลก (31 ก.ค.65) อาจกระทบไทย

 

GISTDA เผยพื้นที่บางส่วนของไทยที่วัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี จะโคจรผ่านเมื่อเวลา 22.38 น. ที่ผ่านมา ตามที่ GISTDA แจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวด Longmarch-5B (ลองมาร์ช 5บี) จะตกสู่พื้นโลกในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 และอาจกระทบไทย 1.2% นั้น

ล่าสุด ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Research Center ของ GISTDA เปิดเผยข้อมูลพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยที่วัตถุอวกาศชิ้นนี้จะโคจรพาดผ่านในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 รอบ (หากมีเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป) ดังนี้

รอบแรกโคจรจากฝั่งตะวันตกไปยังตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย ระหว่างเวลา 02.01.33 - 02.03.16 น. ผ่านจังหวัดราชบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม 

รอบที่ 2 จะโคจรจากทิศเหนือไปยังตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างเวลา 11.21.06 - 11.22.57 น. ผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก เนื่องจากวัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี มีโอกาสตกในไทยเพียง 1.2% ซึ่ง GISTDA จะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา และสามารถแจ้งเตือนก่อนตกล่วงหน้าได้ 1 วัน

อย่างไรก็ตาม วัตถุอวกาศดังกล่าว อยู่ห่างพื้นโลกที่ใกล้ที่สุด ณ เวลานี้ประมาณ 173 กิโลเมตร