ข่าวปลอม! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

ข่าวปลอม! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

ข่าวปลอม! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทาง กทพ.ชี้แจงยกเว้นค่าผ่านทางแค่ 1 วัน คือวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่อง กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

 

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลระบุว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีการนำภาพของ กทพ. ไปดัดแปลงว่า กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทาง กทพ.จะยกเว้นค่าผ่านทางแค่ 1 วัน คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.exat.co.th/ หรือโทร 0 2558 9800

 

 

สรุปคือ : มีการนำภาพของ กทพ. ไปดัดแปลงว่า กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทาง กทพ.จะยกเว้นค่าผ่านทางแค่ 1 วัน คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น

 

ข่าวปลอม! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565