กอนช. เตือนล่าสุด "น้ำทะเลหนุนสูง" 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565

กอนช. เตือนล่าสุด "น้ำทะเลหนุนสูง" 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565

กอนช. เตือนล่าสุด! น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และใต้ เตรียมรับมือฝนตกหนัก

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. รายงาน สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 เตือนน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

 

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ฉบับที่ 22/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 "กอนช." แจ้งเตือนเฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 19.00 - 22.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 - 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น

 

โดย กอนช. คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 ระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.90 - 2.10 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

 

 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ "ฤดูฝน" ปี 2565

 

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองทัพบก เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดย กรุงเทพมหานคร ได้รับความกรุณาจากกองทัพบกและท่านนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้การนำทหารมาช่วยดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยมีการเตรียมความพร้อม 4 ประเด็น ได้แก่ 

 

  1. การดูแลขยะตามสถานีสูบน้ำหลัก
  2. การดูแลขยะในพื้นที่ระบายน้ำ 
  3. การขุดลอกคลอง
  4. การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ต่อไป


สภาพอากาศ

 

การคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้

 

ส่วนในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก


สถานการณ์อุทกภัย

 

จังหวัดเลย เกิดฝนตกหนักบริเวณอำเภอเมืองเลย ทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมรวม 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย มีน้ำปริมาณสูงเอ่อ ล้นตลิ่ง ในหมู่บ้านคุ้มซำหลวง หมู่ที่ 11 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 30 หลังคาเรือน

 

สำหรับระดับน้ำในลำห้วยน้ำหมาน ได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ปัจจุบันหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มจะเข้าสู่สภาวะปกติ ภายใน 3 วัน

 

จังหวัดชัยภูมิ เกิดน้ำท่วมพื้นที่อำเภอคอนสาร (เขตโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพรม-เชิญ) บริเวณตำบลดงบัง พื้นที่น้ำท่วมประมาณ 610 ไร่ ระดับน้ำ 0.3 - 1.0 เมตร ปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมมีแนวโน้มลดลง

 

จังหวัดขอนแก่น เกิดน้ำท่วมอำเภอชุมแพ (เขตโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพรม-เชิญ) บริเวณตำบลไชยสอ พื้นที่น้ำท่วมประมาณ 429 ไร่ ระดับน้ำ 0.3 - 0.7 เมตร ปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมมีแนวโน้มลดลง


กอนช. สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

  • ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลง ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
  • ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จ.ยะลา (88 มม.) จ.สุราษฎร์ธานี (79 มม.) และ จ.กระบี่ (78 มม.)
  • แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,905 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,890 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง)
  • กอนช. ประกาศ ฉบับที่ 22/2565 เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับในพื้นที่ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น กอนช. จึงได้บูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมชลประทาน โดยผันน้ำเข้าระบบคลองฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพิ่มเติมแล้ว

 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 - 1,250 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 ระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.90 - 2.10 ม.รทก. อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

 

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

 

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

 

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

กอนช. เตือนล่าสุด "น้ำทะเลหนุนสูง" 28 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565