"แผ่นดินไหว" เมียนมาล่าสุด เปิดไทม์ไลน์สะเทือนหลายอำเภอเชียงราย เชียงใหม่

"แผ่นดินไหว" เมียนมาล่าสุด เปิดไทม์ไลน์สะเทือนหลายอำเภอเชียงราย เชียงใหม่

"แผ่นดินไหว" เมียนมาล่าสุด เปิดไทม์ไลน์สะเทือนหลายอำเภอเชียงราย เชียงใหม่ โดยเมื่อเวลา 00.07 น. ความรุนแรงวัดได้ 6.4 ขณะที่เมื่อเวลา 05:22 น. วัดได้ 5.3 ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเหตุการณ์ดังกล่าว

(22 ก.ค.2565) กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิดเหตุ "แผ่นดินไหว" ที่ประเทศเมียนมาหลายครั้ง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนพื้นที่ เชียงใหม่ และ เชียงราย รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไปด้วย

 

 

โดยเมื่อเวลา 00.07 น. ของวันที่ 22 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา เกิดการไหวขนาดความรุนแรงวัดได้ 6.4 ลึก 3 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย และเชียงใหม่ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนซึ่งจุดที่ไหวอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย ประมาณ 87 กิโลเมตร

 

ด้าน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแพร่ภาพความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ "แผ่นดินไหว" ที่ประเทศเมียนมา โดยมีผลกระทบภาคเหนือของประเทศไทย โดยรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมืองเชียงราย  อ.แม่จัน  อ.เชียงของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

"แผ่นดินไหว" เมียนมาล่าสุด เปิดไทม์ไลน์สะเทือนหลายอำเภอเชียงราย เชียงใหม่

 

ต่อมา เมื่อเวลา 01.04 น. โดย น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา โดยระบุว่า "เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565 เวลา 00.07 น.เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณประเทศเมียนมา ที่ละติจูด 21.22 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.85 องศาตะวันออก ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 87 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงราย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป"

 

 

นอกจากนี้ เมื่อเวลา 05.22 น.ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง แผ่นดินไหว ที่ประเทศเมียนมาอีกครั้ง โดยระบุว่า "เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:22 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมา ที่ละติจูด 21.175 องศาเหนือ ลองติจูด 99.917 องศาตะวันออกขนาด 5.3 ลึก 4 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กม. ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย"

 

"แผ่นดินไหว" เมียนมาล่าสุด เปิดไทม์ไลน์สะเทือนหลายอำเภอเชียงราย เชียงใหม่