ปภ.เผย "แผ่นดินไหว" สุราษฎร์ฯ ไม่มีความเสียหาย - ยืนยันไม่กระทบต่อเขื่อน

ปภ.เผย "แผ่นดินไหว" สุราษฎร์ฯ ไม่มีความเสียหาย - ยืนยันไม่กระทบต่อเขื่อน

ปภ.เผย "แผ่นดินไหว" ขนาด 3.2 ความ ลึก 2 กิโลเมตร บริเวณตำบลเขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ไม่มีความเสียหายในพื้นที่ - ประสาน กฟผ. ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยถึงกรณีที่ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า เมื่อเวลา 06.17 น. ได้เกิด "แผ่นดินไหว" ขนาด 3.2 ความ ลึก 2 กิโลเมตร บริเวณตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนรัชชประภา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 21 กิโลเมตร

 

ปภ.เผย "แผ่นดินไหว" สุราษฎร์ฯ ไม่มีความเสียหาย - ยืนยันไม่กระทบต่อเขื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เบื้องต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบสถานการณ์ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุน และพื้นที่ตำบล/อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ได้รับความรู้สึกสั่นไหว รวมถึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่

ปภ.เผย "แผ่นดินไหว" สุราษฎร์ฯ ไม่มีความเสียหาย - ยืนยันไม่กระทบต่อเขื่อน

นอกจากนี้ จังหวัดได้ประสานข้อมูลกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยันว่าเหตุ "แผ่นดินไหว" ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนต่าง ๆ รวมทั้งโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยเจ้าหน้าที่ของเขื่อนรัชชประภา ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนแล้วพบว่า มีสภาพมั่นคงแข็งแรงปกติ ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของเขื่อนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย

ปภ.เผย "แผ่นดินไหว" สุราษฎร์ฯ ไม่มีความเสียหาย - ยืนยันไม่กระทบต่อเขื่อน

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสถานการณ์ รวมทั้งให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง