ข่าวปลอม! คลังมีงบจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างได้อีกไม่เกิน 3 เดือน

ข่าวปลอม! คลังมีงบจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างได้อีกไม่เกิน 3 เดือน

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า คลังมีงบจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างได้อีกไม่เกิน 3 เดือน เป็นข้อมูลเท็จ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.65 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องคลังมีงบจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างได้อีกไม่เกิน 3 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
 

จากกรณีที่มีการโพสต์โดยระบุว่า เงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างทั้งประเทศ จ่ายต่อได้อีกไม่เกิน 3 เดือน ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า ข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรภาครัฐไว้อย่างเพียงพอ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี ทั้งนี้เงินคงคลังในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง เพียงพอเพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐซึ่งรวมถึงเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างด้วย นอกจากนี้รัฐบาลยังคงมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรหรือรายได้อื่นๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศได้ตามปกติ
 

โดยโฆษกกระทรวงการคลัง ก็ได้ยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังมีแหล่งเงินที่เพียงพอ เพื่อรองรับการใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐ และดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 100/2563 ได้ที่ https://bit.ly/32n1dJ4

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือโทร. 0-2273-9020

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : รัฐบาลมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรภาครัฐไว้อย่างเพียงพอ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี อีกทั้งปัจจุบันเงินคงคลังยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง เพียงพอ รองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐซึ่งรวมถึงเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้าง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์