"อาชีพอิสระ" อายุ 50 ปีขึ้นไป ออมเงินรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาท/ปี

"อาชีพอิสระ" อายุ 50 ปีขึ้นไป ออมเงินรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาท/ปี

"กอช." หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ ชวนผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" อายุ 50 ปีขึ้นไป ออมเงินรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาท/ปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ชาวไร่ชาวนา เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ผู้สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. วางแผนการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต

โดย ออมกับกอช. เดือนละ 100 บาท ได้รับเงินสมทบจากรัฐในเดือนถัดไป 100 บาท ถ้าสมาชิกที่มีกำลังในการออมสามารถออมสูงสุดไม่เกินปีละ 13,200 บาท จะได้รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี หรือซึ่งเงินสมทบที่ได้คิดเทียบเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารประมาณร้อยละ 9 ต่อปี  ถ้าออมครบ 10 ปี  เมื่ออายุ 60 ปี จะได้รับเงินคืนเป็นบำนาญรายเดือนไปตลอดชีพ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ออมเงิน กับ กอช. มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน เพราะไม่จำเป็นต้องออมทุกเดือน เดือนไหนมีน้อย ออมน้อย ถ้าเดือนไหนมีมากค่อยออมมาก เริ่มต้นออมเงินเพียง 50 บาท สูงสุดปีละไม่เกิน 13,200 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุ 15-30 ปี จะได้รับเงินสมทบจากรัฐ 50% หรือไม่เกิน 600/ปี
อายุ 30-50 ปี จะได้รับเงินสมทบจากรัฐ 80% หรือไม่เกิน 960 บาท/ปี
อายุ 50-60 ปี จะได้รับเงินสมทบจากรัฐ 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาท/ปี

"อาชีพอิสระ" อายุ 50 ปีขึ้นไป ออมเงินรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาท/ปี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัคร หรือส่งเงินออมสะสมได้ที่ไลน์แอด กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช. ที่หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ

 • ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานคลังจังหวัด 
 • สถาบันการเงินชุมชน 
 • ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา
 • ไปรษณีย์ไทย
 • สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม
 • เซเว่น-อีเลฟเว่น
 • บิ๊กซี
 • เทสโก้โลตัส
 • ไปรษณีย์ไทย
 • ตู้บุญเติม
 • เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000