ปฐมฤกษ์รถไฟ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-มาเลเซีย หลังหยุดยาว 2 ปีจากโควิด-19

ปฐมฤกษ์รถไฟ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-มาเลเซีย หลังหยุดยาว 2 ปีจากโควิด-19

ปฐมฤกษ์รถไฟเที่ยวแรก หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-มาเลเซีย เชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศหลังหยุดยาวจากสถานการณ์โควิด-19 และต้องปิดยาวมาร่วม 2 ปี

(15 ก.ค.2565) สงขลา - บรรยากาศทั้งที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ และสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ได้มีการเปิดเดินทางขบวนรถโดยสารเที่ยวแรก หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และมาเลเซียหลังจากที่ต้องหยุดเดินขบวนรถไฟโดยสารนานกว่า 2 ปีจากสถานการณ์โควิด-19

 

 

ซึ่งวันนี้ประชาชนที่สถานีรถไฟหาดใหญ่และสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ต่างรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ที่รถไฟโดยสารกลับมาวิ่งอีกครั้ง โดยมีทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเดินทางมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับการรถไฟเปิดเดินขบวนรถไฟ หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ มีวันละ 2 เที่ยวรวม 4 ขบวนทั้งไปและกลับ ค่าโดยสารคนละ 50 บาท จากหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟไทย

 

ปฐมฤกษ์รถไฟ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-มาเลเซีย หลังหยุดยาว 2 ปีจากโควิด-19

 

โดยจะไปเชื่อมต่อรถไฟ KTM ความเร็วสูงที่สถานีปาดังเบซาร์ และผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่มาเลเซีย รถไฟ KTM ความเร็วสูงจะไปสิ้นสุดที่สถานีกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งจะมีการตรวจหนังสือเดินทางทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศที่สถานีปาดังเบซาร์

 

โดยขบวนรถไฟ หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ขบวนที่ 947 ออกจากสถานีหาดใหญ่เวลา 07.30 น.ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ฝั่งประเทศมาเลเซีย 08.25 น.

 

ขบวน 949 ออกจากสถานีหาดใหญ่เวลา 14:00 น.ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งประเทศมาเลเซีย 15:00 น.

 

ขบวน 948 ออกจากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย 08.55 น. ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่ เวลา 09.50 น.

 

และขบวน 950 ออกจากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์มาเลเซีย 15.40 น.ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่ 16.46 น.

 

ด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างก็ยินดีที่ขบวนรถไฟระหว่างประเทศไทย - มาเลเซียกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง และคาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวเมืองชายแดนโดยเฉพาะ อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ รวมทั้งจังหวัดในภาคใต้ กลับมาคึกคักและสร้างเงินสะพัดได้มากขึ้น ซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟมีความประหยัด ตรงเวลา และช่วยลดการจราจรที่ติดขัดอีกด้วย

 

ปฐมฤกษ์รถไฟ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-มาเลเซีย หลังหยุดยาว 2 ปีจากโควิด-19

 

ปฐมฤกษ์รถไฟ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-มาเลเซีย หลังหยุดยาว 2 ปีจากโควิด-19