'คมนาคม' เตรียมชง ครม.ลุยลงทุนรถไฟทางคู่เฟส 2 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

'คมนาคม' เตรียมชง ครม.ลุยลงทุนรถไฟทางคู่เฟส 2 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

คมนาคมเตรียมชงสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย เข้า ครม.ในเดือน ส.ค.นี้ หลังเร่งสำรวจพื้นที่เวนคืน คาดใช้งบลงทุนไม่ต่ำกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 โดยระบุว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างผลักดันระบบรางผ่านการพัฒนาขีดความสามารถของโครงการรถไฟทางคู่ ซึ่งรถไฟทางงคู่ในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่การผลักดันโครงการในระยะที่ 2 โดยเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาในขณะนี้ เพื่อเชื่อมต่อระบบรางให้สมบูรณ์แบบ คือ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย
อย่างไรก็ดี การดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดการเวนคืนที่ดิน เพื่อเสนอข้อมูลไปยังสำนักงบประมาณ โดยกรมการปกครองจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสำรวจการเวนคืน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติภายในเดือน ส.ค.นี้ หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาทันที เพื่อเร่งรัดในโครงข่ายทางรางสมบูรณ์และสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างไทย ลาว และจีน

สำหรับ โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น - หนองคาย มีระยะทาง 167 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 29,748 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจ้างที่ปรึกษา สำรวจอสังหาริมทรัพย์ราว 9 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 369 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาประมาณ 7 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 28,759 ล้านบาท และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 604 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างปี ‪2565-2569
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เผยว่า เบื้องต้น ร.ฟ.ท.กำหนดเสนอกระทรวงคมนาคมและ ครม.พิจารณาอนุมัติการลงทุนรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ภายในปีนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) และเริ่มขั้นตอนประกวดราคาทันที และในปี 2566 – 2567 จะเริ่มขั้นตอนสำรวจอสังหาริมทรัพย์ และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2566 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน แล้วเสร็จต้นปี 2569

ขณะเดียวกัน ร.ฟ.ท.ยังอยู่ระหว่างผลักดันรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในเส้นทางอื่นๆ ให้ครบตามแผนพัฒนา 7 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงิน 2.97 หมื่นล้านบาท 2.ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร วงเงิน 6.28 หมื่นล้านบาท 3.ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร วงเงิน 2.42 หมื่นล้านบาท
4.ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กิโลเมตร วงเงิน 5.73 หมื่นล้านบาท 5.ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กิโลเมตร วงเงิน 5.68 หมื่นล้านบาท 6.ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร วงเงิน 3.75 หมื่นล้านบาท และ 7. ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร วงเงิน 6.66 พันล้านบาท