วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 2565 กพท.เปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 2565 กพท.เปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

กทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง วันที่ 13 – 14 ก.ค.65 ซึ่งตรงกับ "วันอาสาฬหบูชา" และ "วันเข้าพรรษา 2565"

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งตรงกับ วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา จะยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทาง ดังนี้

  1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  3. ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
     

ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันอาสาฬหบูชา) และวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 (วันเข้าพรรษา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธ จนถึง 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี รวมจำนวน 2 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) 

และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 2565 กพท.เปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง