ชี้แจงแล้ว เปลี่ยนแปลงสิทธิ "เบิกค่ารักษา" พยาบาลข้าราชการ เหลือ 65%

ชี้แจงแล้ว เปลี่ยนแปลงสิทธิ "เบิกค่ารักษา" พยาบาลข้าราชการ เหลือ 65%

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นเรื่องที่ว่า ประเด็นเรื่องเปลี่ยนแปลงสิทธิ "เบิกค่ารักษา" พยาบาลข้าราชการเหลือ 65%

ตามที่มีข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเปลี่ยนแปลงสิทธิ "เบิกค่ารักษา" พยาบาลข้าราชการเหลือ 65% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากข้อความข่าวประชาสัมพันธ์กรณีการเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เหลือเพียง 65% ที่เหลือต้องชำระเพิ่มเอง ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

ชี้แจงแล้ว เปลี่ยนแปลงสิทธิ "เบิกค่ารักษา" พยาบาลข้าราชการ เหลือ 65%

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือ โทร. 02-127-7000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม