รับมือ "สึนามิ" กระบี่ ซ้อมแผนอพพยพื้นที่เสี่ยง พร้อมตรวจสอบหอเตือนภัย

กระบี่ ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย "สึนามิ" ขณะที่หอแจ้งเตือนภัยสึนามิตามแหล่งท่องเที่ยวไม่มีสัญญาณทดสอบหลายจุด เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน นักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัย สึนามิ ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ ที่บริเวณ สุสานหอย 75 ล้านปี บ้านแหลมโพธิ์หมู่ที่ 6 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ เป็นการทบทวนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถร่วมกันป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ขณะที่ประชาชน ผู้ประกอบการ บริเวณชายหาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ กังวลถึงความปลอดภัยการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ เนื่องจากขณะนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ หอแจ้งเตือนภัยสึนามิที่บริเวณหน้าชายหาดอ่าวนาง ชายหาดนพรัตน์ธารา ไม่มีสัญญาณทดสอบ เพลงชาติแจ้งเตือน ทุกวันพุทธ มากว่า 1 เดือนแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ปัญหาด้วย โดยจังหวัดกระบี่ มี การติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ รวม จำนวน 32 หอ ตามจุดเสี่ยง ในพื้นที่ 3 อำเภอที่ติดริมทะเล พบว่า ไม่มีสัญญาณทดสอบแจ้งเตือนหลายจุด