ข่าวปลอม! เพจ Facebook - Line ชวนเปิดพอร์ตลงทุน ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.

ข่าวปลอม! เพจ Facebook - Line ชวนเปิดพอร์ตลงทุน ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจ Facebook และ Line เชิญชวนเปิดพอร์ตลงทุน โดยได้รับการรับรอง หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ก.ล.ต.

ตามที่มีโพสต์บน Facebook เชิญชวนเปิดพอร์ตลงทุน และให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line โดยให้ข้อมูลว่าได้รับใบรับรอง /อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความบน Facebook เชิญชวนเปิดพอร์ตลงทุน และให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line โดยให้ข้อมูลว่าได้รับใบรับรอง /อยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงาน ก.ล.ต. ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจง เพจ Facebook ที่เชิญชวนเปิดพอร์ตลงทุน และให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line ดังกล่าว ได้อ้างว่าได้รับใบรับรองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ก.ล.ต. และอาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่าได้รับการรับรองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถตรวจสอบว่า ผู้ที่ชักชวน/ผู้ให้บริการ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ 

โดยตรวจสอบที่ เว็บไซต์ หรือ ติดตั้งแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ทันที และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 1207