น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม่ควรใช้ในแปลงนาข้าว มีพิษแรง อันตราย ไม่ต่างจากสารเคมี

ผู้นำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ แนะนำไม่ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาสุขภัณฑ์ ทุกชนิดมาผสมน้ำฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรค แมลง ในแปลงนาข้าว แม้ราคาจะถูกกว่า เพราะถือว่าอันตราย ไม่ต่างจากสารเคมี มีพิษแรง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 จากการที่กระแสข่าว ทั้งทางเฟสบุค และทางโซเชียลต่างๆ ที่ระบุว่า มีเกษตรกรชาวนาทั้งภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ ณ วันนี้ ได้มีการแนะนำแบบต่อๆ กันไปว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตในการทำนาข้าว ในการกำจัดศัตรูพืช แมลง เชื้อรา หรือเชื้อโรคแมลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับแปลงนา ต้นข้าวของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอันมาก ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ไม่เป็นอันตรายต่อเมล็ดข้าว ไม่มีสารเคมีตกค้าง ที่จะสามารถทำให้ส่งข้าวออกขายยังต่างประเทศได้เป็นอย่างดี นั้นก็คือ การหันมาใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาด้านสุขภัณฑ์ต่างๆ นำมาผสมน้ำในอัตราที่แตกต่างกัน เพื่อทำการฉีดพ่นในแปลงนาข้าว โดยฉีดพ่นในทุกๆ ช่วง ของการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทั้งหลังดำนาเสร็จใหม่ๆ ก็จะช่วยขับไล่ หรือฆ่าปูนา ที่จะมากัดกินต้นข้าว ปราบโรคแมลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หรือโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นข้าวแตกใบธง ที่จะออกรวง ยิ่งต้องใช้ในการฉีดพ่น เพื่อปราบแมลงศัตรูพืชในแปลงนาข้าว ป้องกันเชื้อโรคใบไหม้ เรียกได้ว่ามีสรรพคุณร้อยแปดนานาประการกันเลย สุดท้ายเมื่อไปสอบถามกับผู้รู้ ที่เป็นปรึกษาในการทำนาเกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ กลับยืนยันว่า ไม่ได้ช่วยปราบศัตรูพืช ไม่ได้ช่วยปราบโรคแมลงใดใด อะไรเลย ไม่ได้ลดต้นทุน แถมเป็นอันตรายต่อเกษตรกรที่ใช้ด้วย

นายเอกอมร มะโนรัตน์ ที่ปรึกษาการทำนาแบบเกษตรอินทรีวิถีศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ผมในฐานที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกอยู่ 550 ครัวเรือน เมื่อสอบถามสมาชิกทุกคนไม่ปรากฏการนำน้ำยาล้างห้องน้ำ หรือน้ำยาด้านสุขภัณฑ์ มาใช้ในแปลงนาเพื่อป้องกันปราบโรคแมลง เท่าที่ศึกษา และติดตามข่าวมาตลอดในระยะนี้ที่มีการแชร์ โพสข้อมูลว่าปราบ ฆ่าแมลงศัตรูพืชในแปลงนาได้ สามารถลดต้นทุนได้ต่างๆ นานา และจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น น้ำยาดังกล่าวจะมีสารอะคริลิค ซึ่งหากนำมาฉีดพ่นในแปลงนาข้าง หรือพืชผัก ผลไม้ แน่นอนว่าไอระเหยของสารดังกล่าว จะมีการปนเปื้อนในต้นข้าว และน้ำในแปลงนาข้าว สัตว์น้ำที่อยู่ในแปลงนาก็จะได้รับผลกระทบ อย่างเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด จะต้องตาย จากผลการทดลองสารอะคริลิคนี้ สามารถทำให้หนูตาย ปลาตาย ดังนั้นไม่น่าที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้กับแปลงนาข้าว หรือใช้ในการเกษตร ส่วนในตัวตนของเกษตรกร สารที่ผสมในน้ำยาล้างห้องน้ำดังกล่าว จะทำให้ผู้ที่ใช้ได้รับอันตราย หากโดนผิวหนังก็จะทำให้แสบร้อน และหากเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะไปกัดลำไส้ กระเพาะ อื่นๆ เพราะเคยมีคนนำมาดื่มเพื่อฆ่าตายมาแล้วได้ผลด้วย จึงไม่น่าใช้ และข่าวนี้ไม่น่าเชื่อถือเลย ทางที่ดีที่สุด ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกร ต้องหันมาใช้ มาแนะนำการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ แทนปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงขึ้นทุกวัน แถมอันตรายด้วย และที่สำคัญทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีที่ฉีดพ่นแปลงนา ล้วนแล้วแต่อันตรายต่อสุขภาพทั้งคนทำ คนกินด้วย