เตือนอย่าหาทำ! น้ำยาล้างห้องน้ำผสมฉีดพ่นใส่นาข้าว กูรูเกษตรชี้สุดอันตราย

กูรูเกษตรอินทรีย์ เตือนอย่าใช้ "น้ำยาล้างห้องน้ำ" ทุกชนิดมาผสมน้ำฉีดพ่นใส่นาข้าวเพื่อป้องกันโรคแมลง - เชื้อรา ชี้สุดอันตราย ไม่ต่างจากสารเคมีมีพิษแรง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จากกรณีที่มีการแชร์ภาพทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ โดยระบุว่า มีเกษตรกรชาวนาภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ ได้มีการแนะนำแบบต่อๆ กันไปว่า ใช้ "น้ำยาล้างห้องน้ำ" มาผสมน้ำฉีดพ่นใส่ "นาข้าว" เพื่อกำจัดศัตรูพืช แมลง เชื้อรา หรือเชื้อโรคแมลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดกับแปลงนาได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสารเคมีตกค้าง

 

 

สุดท้ายเมื่อไปสอบถามกับผู้รู้ที่เป็นปรึกษาในการทำนาเกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ กลับ ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยปราบศัตรูพืช ไม่ได้ช่วยปราบโรคแมลงใด ๆ แถมยังเป็นอันตรายต่อเกษตรกรที่ใช้ด้วย

 

นายเอกอมร มะโนรัตน์ ที่ปรึกษาการทำนาแบบเกษตรอินทรีวิถีศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกอยู่ 550 ครัวเรือน จากการสอบถามสมาชิกทุกคนไม่พบว่ามีใครนำน้ำยาล้างห้องน้ำ หรือน้ำยาด้านสุขภัณฑ์ มาใช้ฉีดพ่นใส่แปลงนาเพื่อป้องกันโรคแมลงต่าง ๆ แต่อย่างใด

 

และจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือน้ำยาด้านสุขภัณฑ์ดังกล่าวจะมีสารอะคริลิค ซึ่งหากนำมาฉีดพ่นในแปลงนาข้าว หรือพืชผัก ผลไม้ แน่นอนว่าไอระเหยของสารดังกล่าวจะมีการปนเปื้อนในต้นข้าว และน้ำในแปลงนาข้าว สัตว์น้ำที่อยู่ในแปลงนาก็จะได้รับผลกระทบ อย่างเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด จะต้องตาย จากผลการทดลองสารอะคริลิคนี้ ดังนั้นไม่น่าที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้กับแปลงนาข้าวหรือนำมาใช้ในการเกษตรได้

 

ทางที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนการผลิต การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกร ต้องหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ แทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง และที่สำคัญทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีที่ฉีดพ่นแปลงนา ล้วนแล้วแต่อันตรายต่อสุขภาพทั้งคนทำ คนกินด้วย

 

ข่าวโดย พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ จ.ศรีสะเกษ