แจงโครงการลดต้นทุนการผลิต กรมการข้าวของบฯพุ่ง 1.5 หมื่นล้าน

แจงโครงการลดต้นทุนการผลิต กรมการข้าวของบฯพุ่ง 1.5 หมื่นล้าน

เผย "ประภัตร" รับทราบโครงการลดต้นทุนการผลิต กรมการข้าวของบฯพุ่งกว่า 1.5 หมื่นล้าน ตั้งแต่กลาง พ.ค. 65 แถมไฟเขียวแนะหว่านลงภูมิภาคเป็นเรื่องดีช่วยได้มาก

กรณี นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตั้งข้อสังเกตการเสนอกรอบการของบฯปี 66 ส่อทุจริต โดยเฉพาะกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล เนื่องจากงบฯแต่ละปี

 เดิมได้รับจัดสรรอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และในปี 2565 ได้รับจัดสรรไป 2,000 ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ 2566 มีการเพิ่มขึ้นไปถึง 15,000 ล้านบาท เป็นการผิดวิสัยของการจัดสรรงบฯ 

ต่อมา นายประภัตร ในฐานะรมช.เกษตรฯ กำกับดูแลกรมการข้าว ได้สั่งให้ตรวจสอบงบฯจำนวนดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส เข้าข่ายทุจริต จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่มีละเว้น

ล่าสุด มีรายงานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและการบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต โดยระบุว่าเมื่อช่วงกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา มีนายประภัตร โพธสุธน เป็นประธานการประชุม ทางตัวแทนกรมการข้าว ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 66 (งบฯอุดหนุน) จากสำนักงบประมาณจำนวน 15,260 ล้านบาท 

แจงโครงการลดต้นทุนการผลิต กรมการข้าวของบฯพุ่ง 1.5 หมื่นล้าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านศูนย์ชุมชนที่ขึ้นกับกรมการข้าว และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนิติบุคคล ตั้งเป้าจำนวน 5,000 ศูนย์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ และสามารถนำเงินงบประมาณ 15,260 ล้านบาท มาใช้จ่ายจัดซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าข้าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 ขณะที่ระยะเวลาจ่ายเงินงบฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566 สำหรับวงเงิน 15,260 ล้านบาท จะแบ่งเป็น 1. งบเงินอุดหนุนซื้อเครื่องจักรกล 15,225 ล้านบาท และ 2. งบดำเนินงาน 35 ล้านบาท 
                  
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ นายประภัตร ในฐานะประธานที่ประชุมก็ได้รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า เรื่องของเครื่องมือ 5,000 กว่าจุด ไปในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนได้ดีมาก