"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เริ่มแล้ว! เช็กวิธีขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน สูงสุด 3,000 บาท

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เริ่มแล้ว! เช็กวิธีขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน สูงสุด 3,000 บาท

เช็กขั้นตอนขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน "เราเที่ยวด้วยกัน" www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 4 เปิดลงทะเบียนวันแรก 27 มิ.ย. เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมส่องรายชื่อจังหวัดที่ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน สูงสุด 3,000 บาท

โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" ส่วนขยาย เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายสิทธิในเฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิจากเดิมรวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ โดยสิทธิจะสิ้นสุดในเดือน ต.ค. 2565

วิธีลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" ส่วนขยาย

- ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
  • รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
  • ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งเป็นแอปหลักในการใช้จ่าย
  • จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทร.สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ Voucher สำหรับเช็กอินโรงแรม

- เงื่อนไขการลงทะเบียน 

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 - 4 (www.เราเที่ยวด้วยกัน.com) แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย

1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 8 ก.ค. - 5 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00น.) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ในการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย

2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 ก.ค. - 31 ต.ค. 2565

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2565 เวลา 21.00 น.

สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย (www.เราเที่ยวด้วยกัน.com) สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2565 เท่านั้น

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย (www.เราเที่ยวด้วยกัน.com) มีเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด ดังในรูปด้านล่าง

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เริ่มแล้ว! เช็กวิธีขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน สูงสุด 3,000 บาท

ขณะที่รายชื่อจังหวัดที่สนับสนุนค่าตั๋วสูงสุด 3,000 บาท ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย มีรายละเอียดดังในรูปด้านล่าง

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เริ่มแล้ว! เช็กวิธีขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน สูงสุด 3,000 บาท

สำหรับสายการบินและตัวแทนจำหน่ายตั๋วออนไลน์ที่ร่วมโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com มีรายชื่อดังในรูปด้านล่าง

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เริ่มแล้ว! เช็กวิธีขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน สูงสุด 3,000 บาท

------------------------------

อ้างอิง: เราเที่ยวด้วยกัน