ผ่อนคลาย "ถอดแมสก์" โดยสมัครใจ เปิดคำแนะนำถอดเมื่อไหร่ ใครควรใส่ตลอด

ผ่อนคลาย "ถอดแมสก์" โดยสมัครใจ เปิดคำแนะนำถอดเมื่อไหร่ ใครควรใส่ตลอด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำเรื่องของการ "ถอดแมสก์" หรือ หน้ากากอนามัย หลัง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายถอดแมสก์ได้โดยสมัครใจและเริ่มมีผลทันที เปิดคำแนะนำถอดเมื่อไหร่ ใครควรใส่ตลอด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำเรื่องของการ "ถอดแมสก์" หรือ หน้ากากอนามัย หลัง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายถอดแมสก์ได้โดยสมัครใจและเริ่มมีผลทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรม กิจการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ถอดแมสก์" โดยสมัครใจ บีทีเอส ประกาศย้ำใส่หน้ากากอนามัยตามเดิม

- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "ถอดแมสก์" สวมหน้ากากอนามัย โดยสมัครใจ มีผลทันที

- "นายกฯ" แนะ "สวมแมสก์" ยังมีประโยชน์ แม้ ผ่อนคลายตามความสมัครใจไปแล้ว

 

เมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.2565) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ซึ่งประเด็นสำคัญคือเรื่องของการ "ถอดแมสก์" ระบุว่า การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

 

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงาน ว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อ ทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ

 

รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนําให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

 

 

กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการ เสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

 

ถอดแมสก์ หรือ ถอดหน้ากาก เมื่อ..?

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากต้อง "ถอดแมสก์" หรือ หน้ากากอนามัย ควรถอดเมื่อ

  • ขณะอยู่คนเดียว
  • ออกกำลังกาย
  • กินอาหาร ดื่มน้ำ
  • อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  • อยู่นอกอาคาร ที่โลล่งแจ้ง
  • อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้

 

ใครควรใส่หน้ากากตลอดเวลา?

  • กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์

  • ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

  • ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น 

 

สำหรับ หน้ากาก มีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อโควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ดังนั้น จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 

 

ผ่อนคลาย "ถอดแมสก์" โดยสมัครใจ เปิดคำแนะนำถอดเมื่อไหร่ ใครควรใส่ตลอด