"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ ผู้พิการได้ 1,000 ถอนเป็นเงินสดได้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ ผู้พิการได้ 1,000 ถอนเป็นเงินสดได้

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งวันนี้ กรมบัญชีกลาง มีการโอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯ งวดสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

(22 มิ.ย.2565) เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งวันนี้ กรมบัญชีกลาง มีการโอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯ งวดสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็กสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง ?

 

ก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ไปแล้ว 3 รอบ ประกอบด้วย 

1 มิถุนายน 2565 

(ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาท
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (จากเดิมที่ได้รับส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

15 มิถุนายน 2565 

(สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

 

(ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค.2564 - ก.ค.2565 จะได้รับเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

18 มิถุนายน 2565

 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

 

22 มิถุนายน 2565 

(สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)
 • นอกจากนี้ ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 

ไทม์ไลน์การโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันนี้ ผู้พิการได้ 1,000 ถอนเป็นเงินสดได้