แชร์ว่อน "เก็บภาษี" วัดทั่วประเทศ ล่าสุด กรมสรรพากร ชี้แจงแล้วจริงหรือ?

แชร์ว่อน "เก็บภาษี" วัดทั่วประเทศ ล่าสุด กรมสรรพากร ชี้แจงแล้วจริงหรือ?

แชร์ว่อนโซเชียล "เก็บภาษี" ทุกวัดทั่วประเทศ ล่าสุด "กรมสรรพากร" กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงแล้วจริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลปรากฎในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเรื่อง กรมสรรพากร เริ่ม "เก็บภาษีวัด" ทุกวัด ล่าสุดทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่า "เป็นข้อมูลเท็จ"

 

 

จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อความโดยระบุว่า เอาแล้วไงเริ่ม "เก็บภาษีวัดทั่วประเทศ" วันนี้วัดเสียภาษี วันข้างหน้าพระต้องเสียอะไรอีกล่ะ พร้อมแนบรูปภาพบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นชื่อวัดต่างๆ ซึ่งทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงเรื่องว่า

 

"ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะวัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ในการเสียภาษี ดังนั้นรายได้ที่วัดได้รับจึงไม่มีภาระภาษี และกรมสรรพากรไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายได้หรือตรวจสอบการเสียภาษีของวัดแต่อย่างใด"

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161

 

สรุปเรื่องนี้คือ : วัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ในการเสียภาษี

 

แชร์ว่อน \"เก็บภาษี\" วัดทั่วประเทศ ล่าสุด กรมสรรพากร ชี้แจงแล้วจริงหรือ?