จัดยิ่งใหญ่! งานข้าวและชาวนาฯ ชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุน

จัดยิ่งใหญ่! งานข้าวและชาวนาฯ ชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุน

งานข้าวและชาวนาฯ ภาคใต้ จัดยิ่งใหญ่ ชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ช่วยในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคใต้) จำนวน 11 ราย อีกทั้งได้มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรและสถาบันการเกษตรจำนวน 5 ราย จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและแปลงนาสาธิตภายในงาน

จัดยิ่งใหญ่! งานข้าวและชาวนาฯ ชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุน

ดร.ทองเปลว กล่าวว่า เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลนั้น ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรที่ควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร และขอให้นำความรู้ประสบการณ์ไปต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าผลผลิตข้าว ให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงต่อไป

นายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวกำหนดให้ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบูชาแม่โพสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้โดรนหว่านปุ๋ย การใช้รถปักดำแบบนั่งขับ การทำนาโยน การประกวดธิดาวันข้าวและชาวนา การประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากข้าว ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานนอกภาคมาร่วมกันจัดแสดงกว่า 29 หน่วยงาน ที่มาร่วมถ่ายทอดและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ซึ่งช่วยในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้นำไปประยุกต์ใช้

จัดยิ่งใหญ่! งานข้าวและชาวนาฯ ชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุน

สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 นอกเหนือจากการจัดงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น กรมการข้าวยังมีการจัดงานดังกล่าวในส่วนของภูมิภาคอีก 2 ภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 และการจัดงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานจะขนขบวนนิทรรศการที่น่าสนใจด้านข้าว เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel อีกด้วย