ชาวโคราช เฮ! ดื่มน้ำบาดาลคุณภาพฟรี ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ชาวโคราช เฮ! ดื่มน้ำบาดาลคุณภาพฟรี ลดรายจ่ายในครัวเรือน

เทวัญ พร้อมด้วย อธิการบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ลดรายจ่ายกว่า 20,000 บาท ต่อปีต่อครัวเรือน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.เขต2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วย ส.จ.รัชฎา ใจกล้า ส.จ.องอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.จ.สรรชัย กาญจนวัฒนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และบ้านหนองบัวศาลา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิการบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธี

ชาวโคราช เฮ! ดื่มน้ำบาดาลคุณภาพฟรี ลดรายจ่ายในครัวเรือน

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า โครงการนี้มีจำนวน 500 กว่าแห่ง  ซึ่งเป็นโครงการที่ลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชน ทำให้ประหยัดเงินกว่า 20,000 บาท ต่อปีต่อครัวเรือน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัดมีประมาณ 20 กว่าแห่ง และขณะนี้ก็มีการของบประมาณเพิ่มเติม เพราะน้ำบาดาลมีคุณภาพดีกว่าน้ำประปา ส่วนใหญ่น้ำประปาต้องมีการบำบัด ต้องใส่สารส้ม มีคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ แต่น้ำบาดาลจะไม่มีสารเคมี และมีแร่ธาตุสูง และเป็นน้ำที่สะอาด บ้างบ่อก็สามารถดื่มได้เลย ส่วนบางบ่อมีแร่ธาตุบางตัวที่เกินแต่ก็มีการกรอง เพื่อให้ได้คุณภาพ

ชาวโคราช เฮ! ดื่มน้ำบาดาลคุณภาพฟรี ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ที่สำคัญ เป็นการสร้างรายได้และประหยัดเงิน น้ำชุมชนครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อปี น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทำให้พี่น้องมีรายได้เพิ่มขึ้น เวลาหน้าฝน จะไม่มีน้ำหน้าดินที่ไหน เนื่องจากพืชผล ในช่วงหน้าแล้ง ส่วนวิธีการดูแลรักษานั้น เป็นหน้าที่ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จะรับช่วงต่อจากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไปดูแลต่อ

ชาวโคราช เฮ! ดื่มน้ำบาดาลคุณภาพฟรี ลดรายจ่ายในครัวเรือน

นายศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า ในโครงการนี้จะมีระบบน้ำประปาด้วย โดยชุมชนจะนำน้ำจากระบบบาดาล ไปให้กับประชาชนแล้วไปทำน้ำประปา แล้วในชุมชนจะเก็บเงินค่าน้ำ ซึ่งโครงการจะเก็บคิวละ 6 บาท ถือว่าถูกมาก ถ้าเป็นประปา ก็ 10 กว่าบาท ซึ่งเงิน 6 บาท แบ่งเป็น ค่าไฟ 1 ลูกบาศก์เมตร ก็ประมาณา 1.50 ที่เหลืออีกประมาณ 4.50 ก็สามารถมาบริหารเป็นค่าใช้จ่ายในหมู่บ้านได้แถมมีเงินเหลือ

ชาวโคราช เฮ! ดื่มน้ำบาดาลคุณภาพฟรี ลดรายจ่ายในครัวเรือน

“ชุมชนได้น้ำที่สะอาดไว้ดื่ม ไว้ใช้ตลอด หน้าแล้งไม่ต้องกลัวว่าไม่มีน้ำไว้ใช้ น้ำใต้ดินมีความเสถียรมีตลอด คุณภาพน้ำบาดาลดีกว่าน้ำประปาแน่อนอน ประชาชนประหยัดเงิน และสุดท้าย สุขภาพดี”นายศักดิ์ดา กล่าว

ชาวโคราช เฮ! ดื่มน้ำบาดาลคุณภาพฟรี ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ด้าน นายเทวัญ กล่าวว่า ภัยแล้งจะมีทุกๆ ปี วันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำงบประมาณมาช่วยพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการอุปโภคและบริโภคน้ำ ซึ่งหลังจากนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องไปซื้อน้ำประปาใช้ เพราะมีน้ำบาดาลคุณภาพไว้ใช้ดื่มกินตลอด ที่สำคัญ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แถมมีเงินเหลือในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย แต่อยากให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องที่ตัองเข้าช่วยการดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน