ในหลวง-ราชินี พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อวิริยังค์

ในหลวง-ราชินี พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อวิริยังค์

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯไป พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อวิริยังค์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

วันนี้ (19 มิ.ย.65) เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จ ฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ในหลวง-ราชินี พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อวิริยังค์ ในหลวง-ราชินี พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อวิริยังค์

ในหลวง-ราชินี พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อวิริยังค์