"กรมอุตุ" ตอบปมมหาสมุทรแปซิฟิกมีความผิดปกติที่ SST ส่งผลให้น้ำท่วมถึงไทย

"กรมอุตุ" ตอบปมมหาสมุทรแปซิฟิกมีความผิดปกติที่ SST ส่งผลให้น้ำท่วมถึงไทย

ตามที่มีข้อมูลในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลาง มีความผิดปกติที่ SST อาจส่งผลให้น้ำท่วมถึงประเทศไทย ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามที่มีข้อมูลในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลาง มีความผิดปกติที่ SST อาจส่งผลให้น้ำท่วมถึงประเทศไทย ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

 

 

กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลโดยระบุว่า แปซิฟิกตะวันออกและตอนกลาง มีความผิดปกติที่ SST ที่หนาวที่สุดนับตั้งแต่ปี 1950 แม้โลกจะร้อนขึ้นก็ตาม Triple La Niña ทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีการบิดเบือน ซึ่งปรากฏการณ์ ลานีญา มีโอกาสเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปีหน้า แต่การติดตามและคาดการณ์จะมีการปรับปรุงเดือนละ 2 ครั้ง และตามคาดการณ์ปลายปีที่เข้าฤดูหนาวแล้วฝนจะสูงกว่าปกติ แต่ต้องพิจารณาถึงฝนปกติในฤดูหนาวด้วย ซึ่งมีปริมาณน้อย เทียบตามสัดส่วนแล้วจะเกิดน้ำท่วมยาก ถ้าความแรงของฝนไม่มากในการตกแต่ละครั้ง และหากไม่มีพายุเข้าโอกาสน้ำท่วมในประเทศไทยก็น้อย

 

ดังนั้น ข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th , Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปรากฏการณ์ลานีญามีโอกาสเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปีหน้า เทียบตามสัดส่วนแล้วจะเกิดน้ำท่วมยาก ถ้าความแรงของฝนไม่มากในการตกแต่ละครั้ง และหากไม่มีพายุเข้าโอกาสน้ำท่วมในประเทศไทยก็น้อย

 

"กรมอุตุ" ตอบปมมหาสมุทรแปซิฟิกมีความผิดปกติที่ SST ส่งผลให้น้ำท่วมถึงไทย

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม