เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 10 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 10 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์ม งวด 10 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน” พาณิชย์เคาะไม่จ่ายชดเชย หลังราคาปาล์มพุ่งแรงเกินราคาเป้าหมาย

ติดตามความคืบหน้า กรณีครม. อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 โดยได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  ปี 64 – 65 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" งวดที่ 9 ลงวันที่ 11 พ.ค.65 ไปแล้วนั้น

ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" ระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรทุก 30 วัน และเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เผยแพร่ประกาศ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  ปี 64 – 65 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" งวดที่ 10  ซึ่ง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รายงานต่อเนื่อง

เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 10 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" ได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดราคาตลาดอ้างอิง งวดที่ 10 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565 

สำหรับผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมันร้อยละ 18) กิโลกรัมละ 9.61 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท จึงไม่มีส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" กับราคาตลาดอ้างอิงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สำหรับงวดที่ 10 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 10 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

 

ที่มา : กรมการค้าภายใน