กดเบอร์ *137 ของ กสทช. สามารถระงับ SMS โฆษณาได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย จริงหรือ ?

กดเบอร์ *137 ของ กสทช. สามารถระงับ SMS โฆษณาได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย จริงหรือ ?

กสทช. แจ้งให้ผู้ใช้มือถือทุกเครือข่ายสามารถกด *137 เพื่อยกเลิก SMS โฆษณาที่เก็บเงินผู้ใช้มือถือโดยไม่รู้ตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จริงหรือ ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องกดเบอร์ *137 ของ กสทช. สามารถระงับ SMS โฆษณาได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาขั้นตอนการใช้บริการยกเลิก SMS *137 ที่ยังสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บริการ และมีผู้ใช้บริการได้ร้องเรียนเข้ามาว่ามีความสับสนในการยกเลิกบริการ SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร 

 

โดยเปิดให้บริการด้วยวิธีการ กด *137 แล้วโทรออก เพื่อลดปัญหาการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัวให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการใช้บริการนานเกินไป  ซึ่งขั้นตอนในการยกเลิกบริการ เมื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กด *137 โทรออก จากนั้นให้ดำเนินการตามเสียงอัตโนมัติที่ได้ยินไปจนจบขั้นตอน  

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีกำหนดเวลาในการดำเนินการยกเลิกบริการดังกล่าวที่แตกต่างกัน โดยผู้แทนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า หลังจากผู้ใช้บริการ*137   แล้วโทรออก การยกเลิกจะมีผลภายใน 24 ชั่วโมง และจะมี SMS ยืนยันกลับไปยังผู้ใช้บริการรับทราบว่าได้ดำเนินการยกเลิกบริการเรียบร้อยแล้ว

ส่วนผู้แทนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า ทางบริษัทจะปรับให้เมนูข้อความขอยกเลิกรับ SMS ทั้งหมดขึ้นมาเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกได้รวดเร็ว และจะมี SMS ยืนยันกลับไปยังผู้ใช้บริการรับทราบว่าได้ดำเนินการยกเลิกบริการเรียบร้อยแล้วภายใน 24 ชั่วโมง ด้านผู้แทนจากบริษัท ทรู มูฟ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทจะมี SMS ยืนยันกลับไปยังผู้ใช้บริการได้รับทราบว่าได้ดำเนินการยกเลิกบริการเรียบร้อยแล้วภายใน 24 ชั่วโมงเช่นกัน 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์