"ปลดล็อกกัญชา" กัญชง 10 ข้อควรระวังใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ใช้ผิดเสี่ยงนอน ICU

"ปลดล็อกกัญชา" กัญชง 10 ข้อควรระวังใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ใช้ผิดเสี่ยงนอน ICU

"ปลดล็อกกัญชา" กัญชง ขณะที่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เผย 10 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ กัญชา แนะผู้ที่อายุน้อยกว่า 25 ปี ชี้ ใช้ผิดเสี่ยงนอน ICU

"ปลดล็อกกัญชา" กัญชง ขณะที่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เผย 10 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ กัญชา ซึ่งวันนี้ (9 มิ.ย.2565) พืชกัญชา ได้แก่ ช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ไม่ว่าสดหรือแห้ง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและยางกัญชา ไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดอีกต่อไป

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ปลดล็อกกัญชา" กัญชง สูบ ปลูก ครอบครอง ทำได้แค่ไหน อะไรไม่ได้

- "ปลดล็อกกัญชา" ลงทะเบียนกัญชา คำถามที่พบบ่อย ตอบให้ทุกข้อสงสัย

- วิธีจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ผ่านแอปฯ "ปลูกกัญ" เช็กเลย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

 

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 นี้ กัญชา ทุกส่วนรวมถึง "ช่อดอกซึ่งมี THC สูง" จะไม่ถูกกำกับดูแลในฐานะสิ่งเสพติดในประเทศไทย และจะไม่มีกฎหมายกำกับดูแลการใช้ ไม่มีข้อจำกัดในการวางขายในช่องทางต่างๆ ไม่มีอายุที่ห้ามซื้อขาย ไม่มีสถานที่ห้ามเสพที่ชัดเจน จนกว่าจะมีกฎหมายที่กำกับดูแลการจัดการกัญชาให้ปลอดภัยแก่ประชาชนซึ่งตอนนี้ยังเป็นร่างพระราชบัญญัติไม่มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติเนื่องจากยังไม่เข้าวาระการพิจารณาในสภา

 

ในประเทศที่เสรีกัญชาแบบเสพสันทนาการได้ เขาจะมีการกำกับดูแลด้านต่างๆให้มีความปลอดภัย เช่น ด้านการผลิต การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพฉลากและหีบห่อ ช่องทางการซื้อขาย การจำกัดอายุและการเข้าถึงเด็ก เป็นต้น

 

ในช่วงที่ พ.ร.บ.กัญชา ยังไม่ออกการกำกับดูแลในประเทศไทยจะไม่ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติด แต่ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่าสาร THC ที่พบใน "ช่อดอกกัญชา" มีฤทธิ์ทำให้เกิดการเสพติด เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางจิตประสาท และมีผลกระทบต่อสุขภาพในระบบต่างๆ

 

ที่สำคัญคือ ควันจากการสูบกัญชาที่มี THC นี้ สามารถทำให้คนรอบตัวได้รับสาร THC เข้าสู่ร่างกายได้ เป็นกัญชามือสอง เช่นเดียวกับบุหรี่มือสอง ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยสามารถตรวจพบสารและในบางการศึกษาพบว่าผู้ได้รับควันมือสองนี้มีอาการมึนเมาและอาการระคายเคืองจากควันร่วมด้วย

 

 

สำหรับ "กัญชา" ในช่องทางโซเชียลต่างๆ ท่านจะพบว่ามันมีขายผลิตภัณฑ์เพื่อการเสพ THC หลากหลายรูปแบบโดยไม่มีมาตรฐานกำกับดูแล อาจมีสารปนเปื้อนและเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงสารละลายในแบบบุหรี่ไฟฟ้าที่เคยสัมพันธ์กับการปอดอักเสบในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มี หากจะกล่าวว่ามีการกระจายของ THC สู่สังคมมากขึ้นแล้วก็คงจะไม่เกินจริงนัก

 

ในช่วงที่ไม่มีการกำกับดูแล การป้องกันตนเองและคนที่คุณรักจึงเป็นสิ่งที่เรา "ต้องรู้เท่าทันและระวังความปลอดภัยด้วยตนเอง" จนกว่า พ.ร.บ.จะออกมา

 

"ปลดล็อกกัญชา" กัญชง 10 ข้อควรระวังใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ใช้ผิดเสี่ยงนอน ICU

 

10 ข้อควรระวังใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

1. ก่อนจะใช้กัญชาควรศึกษาความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองในระยะสั้นและระยะยาว ผู้มีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะผู้มีโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรคปอด และอย่าลืมเชคว่ายาประจำตัวของเราจะตีกับกัญชาหรือจะถูกสารกัญชารบกวนจนเกิดผลร้ายไหม

 

2. หากอายุน้อยกว่า 25 ปี อย่าใช้ช่อดอกกัญชาหรือสาร THC เนื่องจากมีโอกาสเกิดปัญหาต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆทางสมอง โดยเฉพาะด้านการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งพบว่าหากมีการเสื่อมแล้ว แม้หยุดกัญชานานเป็นปีก็ไม่อาจคืนกลับเป็นปกติ (ส่วนทักษะทางภาษาและความจำระยะสั้นสามารถกลับคืนเมื่อหยุดเสพกัญชาได้)

 

3. หากคิดแล้วอยากจะลองใช้จริงๆก็ขอให้เริ่มแบบ THC (สารเมาหลอนและเสพติด) ปริมาณน้อย ใครท้าก็อย่าหน้าใหญ่ใจใหญ่ลอง THC เข้มข้น ไม่งั้นอาจเสี่ยงได้นอนหน้าสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะในห้องฉุกเฉินหรือ ICU ได้

 

4. การสูบกัญชาแบบเผาไหม้ บารากุ หรือแบบบุหรี่ไฟฟ้า ล้วนเกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจและเยื่อบุได้ ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งจากตัวกัญชาสารละลาย หรือสารปนเปื้อนอื่น หากมีอาการควรหยุดสูบในทันที

 

5. ผู้ที่จะทดลองสูบ กรูณาสูบอย่าลึกมาก และอย่าอัด กลั้นไว้ในปอด เพราะจะได้รับปริมาณสารเข้าสู่ร่างกายเยอะ ทั้งสาร THC และสารระคายเคืองต่างๆที่ระคายเคืองทางเดินหายใจ

 

6. คนรอบตัวที่ไม่ได้สูบยังอาจได้รับควันกัญชาได้ ฉะนั้น ควรสูบในที่จัดเป็นสัดส่วนของคนสูบกันเอง เลี่ยงการสูบในที่มีเด็ก คนท้อง หรือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

 

7. หากใช้กัญชาแล้ว พยายามใช้แต่น้อยและติดตามการใช้ของตนเอง หากจู่ๆเริ่มใช้บ่อยขึ้นเยอะขึ้น เริ่มทำใจไม่ใช้ลำบาก เริ่มเสียเงินกับกัญชาเยอะ หรือเริ่มคิดถึงการใช้กัญชามากจนรบกวรการทำงาน การดำเนินชีวิต หรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ต้องระวังว่ามีการติดกัญชาแล้ว

 

ลองปรึกษาแพทย์เพื่อควบคุมการใช้กัญชาไม่ให้ติดจนรบกวนการดำเนินชีวิตมากไปกว่านั้น หากเห็นคนมีลักษณะนี้ลองหาทางพูดคุยอย่างเป็นมิตรให้เขาพิจารณาปรึกษาแพทย์นะครับ จะติดสารอะไรเขาก็ยังเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องเราและการติดเป็นสภาวะที่ดูแลรักษาได้

 

หากแนะนำแล้วยังไม่ได้ผลทันทีอย่าท้อใจ เราพูดอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่หากเราไม่พูดเลยก็เท่ากับตัดโอกาสการทบทวนตนเองของเขา

 

8. การขับขี่ยานพาหนะขณะที่มีอาการข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ต้องแนะนำให้งดการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานกับเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับการดื่มสุราจะทำให้ความสามารถในการขับยานพาหนะลดลงมาก

 

ดังนั้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด แม้จะไม่มีการห้ามเสพขณะขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่ พ.ร.บ.ยังไม่ออก แต่หากก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ยังผิดในฐานะขับรถโดยประมาทนะครับ

 

9. การเลือกผลิตภัณฑ์กัญชา ควรเลือกที่มีความน่าเชื่อถือ ในต่างประเทศที่มีกติกากำกับดูแลผลิตภัณฑ์ จะมีการตรวจสารปนเปื้อน เชื้อโรค และยืนยันระดับสารว่าตรงกับที่ฉลากระบุ ซึ่งก็มีการคัดออกผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เศษปฏิกูลต่างๆออกอยู่

 

10. ข้อนี้สำคัญมาก ในต่างประเทศที่ยอมให้มีอาหารหรือขนมผสมกัญชาที่มี THC สูง มีข่าวที่มีการบาดเจ็บจากการกินบราวนี่กัญชาทั้งที่ผู้ซื้อเขาจงใจซื้อบราวนี่ธรรมดามากินกับลูกแต่กลายเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะพิษ THC

 

หากจะซื้อขนมมากินกรุณาเช็กให้แน่ใจว่า เป็นขนมแบบที่เราตั้งใจจะซื้อมากินจริงๆ หากเจอคนรอบตัวบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์อาหารหรือขนมใส่กัญชาโดยที่เจ้าตัวเขาจงใจจะซื้ออาหารหรือขนมธรรมดา (ปนเปื้อนกัญชา หรือใส่กัญชาโดยไม่แจ้งผู้บริโภค) ตั้งสติเก็บรายละเอียดช่องทางการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ รวมถึงหีบห่อ และติดต่อสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค หรือนำส่งที่โรงพยาบาลพร้อมกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการกระจายของผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน THC โดยไม่ระบุเหล่านี้