ปลดล็อกกัญชา ปราชญ์ชาวบ้านขนต้นพันธุ์กัญชาแจกผู้สูงอายุนำไปปลูกรักษาโรค

"ปลดล็อกกัญชา" 9 มิ.ย. 2565 ปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดพิจิตร แจกต้นพันธุ์กัญชากว่า 100 ต้น ให้ผู้สูงอายุนำไปปลูกเพื่อรักษาโรค

"ปลดล็อกกัญชา" วันนี้ 9 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณตลาดชุมชนย่านเก่า วังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ อายุ 55 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ได้นำต้นพันธุ์กัญชากว่า 100 ต้น ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ที่เข้าไม่ถึงต้นพันธุ์กัญชา เนื่องจากหายากและมีราคาแพง ได้นำไปปลูกเพื่อเอาไว้เป็นยารักษาโรค

 

 

พร้อมแนะนำวิธีรับประทาน กัญชาให้เป็นยา ตามแนวทางของอาจารย์เดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้านและประธานมูลนิธิข้าวขวัญ โดยเมื่อประชาชนที่ทราบว่ามีการนำกัญชามาแจกก็พากันออกมารับต้นกัญชาจำนวนมาก จนไม่พอเพียงต่อความต้องการ

 

โดยนายจักรภฤต บรรเจิดกิจ อายุ 55 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าการที่นำกัญชามาแจกในวันนี้ เนื่องจากเท่าที่ตนได้ศึกษามา กัญชามีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการทดลองกับบิดา ที่มีอายุมากถึง 97 ปีแล้ว แต่พ่อยังมีความแข็งแรง และเดินคล่องอยู่ทุกวันนี้ โดยการนำต้นพันธุ์มาแจกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงต้นกัญชา เพื่อนำไปดูแลสุขภาพของตนเอง

 

ปลดล็อกกัญชา ปราชญ์ชาวบ้านขนต้นพันธุ์กัญชาแจกผู้สูงอายุนำไปปลูกรักษาโรค

 

 

นายจักรภฤต ยังเปิดเผยอีกว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ถือว่าเป็นการ "ปลดล็อกกัญชา" ให้พ้นจากยาเสพติด เนื่องจากที่ตนศึกษามา ตามแนวทางของอาจารย์เดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้านและประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทางการใช้ในการประกอบอาหารและการใช้เป็นยารักษาโรค และหากปลูกกันมาก ๆ ยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

 

ปลดล็อกกัญชา ปราชญ์ชาวบ้านขนต้นพันธุ์กัญชาแจกผู้สูงอายุนำไปปลูกรักษาโรค

 

ปลดล็อกกัญชา ปราชญ์ชาวบ้านขนต้นพันธุ์กัญชาแจกผู้สูงอายุนำไปปลูกรักษาโรค

 

ปลดล็อกกัญชา ปราชญ์ชาวบ้านขนต้นพันธุ์กัญชาแจกผู้สูงอายุนำไปปลูกรักษาโรค

 

ปลดล็อกกัญชา ปราชญ์ชาวบ้านขนต้นพันธุ์กัญชาแจกผู้สูงอายุนำไปปลูกรักษาโรค

 

ปลดล็อกกัญชา ปราชญ์ชาวบ้านขนต้นพันธุ์กัญชาแจกผู้สูงอายุนำไปปลูกรักษาโรค