"ปลดล็อกกัญชา" 9 มิ.ย. 65 สสจ.เชียงใหม่ สุดห่วงเยาวชนเตรียมพร้อมให้ความรู้

"ปลดล็อกกัญชา" 9 มิ.ย. 65 สสจ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมให้ความรู้ประชาชน ชี้น่าห่วงสุดคือเยาวชน เพราะยังไม่มีกฎหมายควบคุม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางนฤมล ขันตีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ปลดล็อกกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป

 

แต่ส่วนที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 คือ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา หรือ กัญชงเท่านั้น ยกเว้นสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ และมี THC น้อยกว่า 0.2% และยังมีการห้ามนำเข้าพืชกัญชา กัญชง ยกเว้นเมล็ดพันธุ์

 

 

ดังนั้นประชาชนทั่วไป บริษัท หรือหน่วยงานราชการ สามารถปลูกกัญชา กัญชง เพื่อใช้ดูแลสุขภาพหรือปลูกเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้ แต่ต้องแจ้งข้อมูลการปลูกให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านระบบการจดแจ้งการปลูก

 

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนจดแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น "ปลูกกัญ" ดาวน์โหลดได้ทั้ง Google play และ App store หรือที่ เว็บไซต์ เพื่อยืนยันจำนวนต้นที่จะปลูก แหล่งที่มา รายละเอียดสถานที่ปลูก ขนาดพื้นที่ที่ปลูก และวัตถุประสงค์ในการปลูก

ทั้งนี้หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ ก็สามารถมายื่นขอให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทำการจดแจ้งแทนให้ได้ โดยเตรียมหลักฐานมาคือ บัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ

 

ล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่) พบว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 302 พื้นที่ โดยกระจายตามอำเภอต่าง ๆ

 

 

นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น นักพัฒนางานวิชาการ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วงหลังจากนี้คือหากรัฐบาลเร่ง "ปลดล็อกกัญชา" แต่ไม่มีกฎหมายควบคุมจะเกิดผลกระทบกับเยาวชนที่อยู่ในวัยคึกคะนอง เพราะจะเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น

 

ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งทำคือ ออกกฎหมายควบคุมและให้ความรู้กับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้กลุ่มเด็กเปราะบางที่มีอยู่ในสังคมจำนวนมากก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่รัฐจะต้องดูแลเช่นกัน เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวระบุรายชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีเพียงสารสกัดที่มี THC มากกว่าร้อยละ 0.2 ส่วนพืชกัญชาและสารสกัดที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 ไม่เป็นยาเสพติด สามารถใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายยาเสพติด

 

ขณะที่ทาง แม่มดกัญชาสากลอย่าง ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียม "ปลดล็อกกัญชา" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่องของการลงทุนปลูก วิธีการปลูก การดูแลต้นกัญชาที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบ และสิ่งสำคัญที่สุดคือด้านการตลาด ที่จะส่งผลดีกับผู้ปลูกในอนาคต