ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เกษตรกรชาวไร่อ้อย รีบเช็กเลย

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เกษตรกรชาวไร่อ้อย รีบเช็กเลย

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธ.ก.ส. ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหา PM 2.5 ปี 65-67

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธ.ก.ส. ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหา PM 2.5 ปี 65-67 ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ธ.ก.ส.โอนส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" ทุกวันที่ 15

- ธ.ก.ส.เดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรสวนปาล์มวงเงิน 7.6 พันล้านบาท

- เปิดจองสิทธิวันนี้ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เช็กเงื่อนไข

 

ครม. เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและลดอ้อยไฟไหม้ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลักดันโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรใช้ไร่ในอ้อย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเผาอ้อยก่อนตัดเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ต้นเหตุ ทั้งยังเพิ่มผลผลิตอ้อยตันต่อไร่สูงขึ้นอีกด้วย

 

โครงการนี้ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 2% ต่อปีให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2567 รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท ซึ่ง ครม. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เป็นเงิน 789.75 ล้านบาท มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

 

 

1. กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย และปรับพื้นที่ปลูกอ้อย รายละไม่เกิน 500,000 บาท เฉพาะปรับพื้นที่ปลูกอ้อย อัตราไม่เกินไร่ละ 2,500 บาท ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 2% ต่อปี

2. กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถตัดอ้อย รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท รถคีบอ้อย รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท รถแทรกเตอร์ รายละไม่เกิน 6 ล้านบาท ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 2% ต่อปี

3. กู้เงินเพื่อซื้อรถบรรทุกและพ่วงบรรทุก ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 4% ต่อปี

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการเพราะจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการซื้อเครื่องจักร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน และจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในไร่ที่จะส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตอ้อยที่ต่ำลง โดยโครงการนี้จะมีพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับประโยชน์ประมาณ 1.5 ล้านไร่

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323

 

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เกษตรกรชาวไร่อ้อย รีบเช็กเลย

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม