เปิดจองสิทธิวันนี้ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เช็กเงื่อนไข

เปิดจองสิทธิวันนี้ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เช็กเงื่อนไข

เปิดจองสิทธิวันนี้ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” หน่วยละ 100 บาท วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท ลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 10 ล้านบาท เช็กเงื่อนไขที่นี่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับจองฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือ "สลากออมทรัพย์" ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษี และยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมเงื่อนไขการจอง “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” พร้อมรายละเอียด ดังนี้

ลูกค้าเกษตรกร (บุคคล) จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกิน 1 แสนบาท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

 • ช่วงที่ 1 เปิดจอง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

- ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2565

- ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

 • ช่วงที่ 2 เปิดจอง วันที่ 5-9 กันยายน 2565

- ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565

- ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

เปิดจองสิทธิวันนี้ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เช็กเงื่อนไข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ ลูกค้าผู้ฝาก "สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4" ที่ครบกำหนด จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกินยอดเงินฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด และไม่เกิน 5 ล้านบาท 

 • ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 เปิดจองในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

- ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2565

- ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

 • ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดจองในวันที่ 5-9 กันยายน 2565

- ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565

- ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิม ลูกค้าทั่วไป 

การรับฝาก

- ผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile : ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท/วัน/ราย)

- ณ เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. สาขา : ไม่เกิน 200 ล้านบาท/วัน/ราย

เปิดรับฝาก

- ช่วงที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปิดรับจองเมื่อเต็มวงเงินแต่ละกลุ่ม

"สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7" มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

 • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.180 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.060 ต่อปี
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก

สำหรับผู้ฝากสลากฯ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท

สิทธิในการถูกรางวัล

ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล 36 ครั้ง

ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล ๆ 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 10 บาท

รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาท ต่อเดือน โดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป และสลากยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย

เปิดจองสิทธิวันนี้ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เช็กเงื่อนไข

ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลากออมทรัพย์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  แห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” Youtube Channel “BAAC Thailand” หรือทาง ธ.ก.ส. A-Mobile โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สลากออมทรัพย์สาขาได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555