วันนี้วันแรก เปิดบริการงานทะเบียน 50 เขต กทม. จุดบริการด่วนมหานคร แนะจองคิวล่วงหน้า

วันนี้วันแรก เปิดบริการงานทะเบียน 50 เขต กทม. จุดบริการด่วนมหานคร แนะจองคิวล่วงหน้า

เปิดบริการงานทะเบียน 50 เขต กทม. และจุดบริการด่วนมหานคร วันนี้วันแรก ควรจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป BMAQ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

กรุงเทพมหานคร กทม. จึงสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เริ่มกลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติอีกครั้ง หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง 

โดย เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ได้แก่ 

1.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

2.ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค 

3.ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ 

4.ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค เขตประเวศ 

5.ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย 

6.สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา 

7.สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน 

8.สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักร และ 

9.สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน หากดำเนินการย้ายจุดบริการฯ เพื่อไปให้บริการในพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดบริการในทันที 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้กรุงเทพมหานครต้องงดการให้บริการงานทะเบียนในบางส่วน แต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง ประกอบกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งล่าสุดประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 (30 เมษายน 2565)  ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง กรุงเทพมหานครจึงได้ทบทวนให้ทบทวนให้เปิดให้บริการงานทะเบียนแบบเต็มรูปแบบได้อีกครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตใช้มาตรการแอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้   และดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ 

 

ควรจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป BMAQ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ