เช็กวิธีซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข ดอกเบี้ยสูง! บนแอปฯเป๋าตัง

เช็กวิธีซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข ดอกเบี้ยสูง! บนแอปฯเป๋าตัง

กระทรวงการคลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข บนแอปฯ เป๋าตัง ดอกเบี้ยสูงสุด 3.60% เช็กเลยขั้นตอนวิธีการซื้อง่าย ๆ

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่อง กระทรวงการคลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข บนแอปฯ เป๋าตัง ดอกเบี้ยสูงสุด 3.60% ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

กระทรวงการคลัง จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข วงเงิน 55,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจำหน่ายให้กับประชาชนผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นี้ และจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

เพื่อเป็นทางเลือกในการออมการลงทุนและปรับพอร์ตการลงทุนสำหรับนักลงทุน จำหน่าย 2 รุ่นอายุ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ่งผู้ลงทุนจะมีรายรับสม่ำเสมอจากดอกเบี้ยและได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนด โดยเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข เป็นดังนี้

 

1. รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่

 

1.1 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี
1.2 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

 

ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก) ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท - 10 ล้านบาท

 

 

จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่านพร้อมเพย์จากทุกธนาคาร หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับวอลเล็ต สบม. รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพื่อเตรียมซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานวอลเล็ต สบม. ได้ที่ Call Center โทร 02-111-1111 หรือที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

2. รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงินรวม 45,000 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

 

แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จำหน่ายให้กับประชาชนแบบจำกัดวงเงินซื้อ และช่วงที่ 2 จำหน่ายให้กับประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนดแบบไม่จำกัดวงเงินซื้อ ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท

 

ทั้งนี้หากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนโดยวันจำหน่าย วงเงิน และรุ่นอายุเป็นดังนี้

 

วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง และกระทรวงการคลังสามารถปรับเพิ่ม/ลดวงเงินทั้ง 2 รุ่นที่จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้ตามความเหมาะสม

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง
 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

เช็กวิธีซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข ดอกเบี้ยสูง! บนแอปฯเป๋าตัง