อย. แจงเข้มคุมผักผลไม้ "จีเอ็มโอ" ย้ำต้องห้าม! สกัดนำเข้า "สับปะรดสีชมพู"

อย. แจงเข้มคุมผักผลไม้ "จีเอ็มโอ" ย้ำต้องห้าม! สกัดนำเข้า "สับปะรดสีชมพู"

อย. แจงปมนำเข้า "สับปะรดสีชมพู" ย้ำมาตรการกำกับดูแลพืชผักผลไม้ "จีเอ็มโอ" อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เผยออกประกาศเพิ่ม 2 ฉบับ อยู่ระหว่างรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

จากกรณีอาหาร "จีเอ็มโอ" ล่าสุดวันนี้(3 มิถุนายน 2565) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้จัดแถลงข่าว "ผักผลไม้ GMOs บุกไทย หน่วยงานรัฐใดต้องรับผิดชอบ หวั่นปนเปื้อนผลไม้พื้นถิ่น ผู้บริโภคเสี่ยง กระทบการส่งออกผลไม้"

 

ซึ่งเรียกร้องให้ภาครัฐจัดการปัญหาลักลอบนำเข้า "ผักผลไม้จีเอ็มโอ" โดยเฉพาะ "สับปะรดสีชมพู" นั้น

 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลตามกฎหมาย โดยกำหนดให้อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม หรือ GMO เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เว้นแต่ผ่านการประเมินความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด และแก้ไขให้อาหาร GMO ทุกชนิดต้องแสดงฉลากตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือ GMO และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากครอบคลุมอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ขณะนี้ประกาศฯทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับทางกฎหมายต่อไป

 

สับปะรด จัดเป็นอาหารทั่วไป ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 การนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตนำเข้า และผ่านการตรวจสอบของด่านอาหารและยา แต่ "สับปะรดสีชมพู" เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 การนำเข้าจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว

 

 

อย่างไรก็ตาม อย. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เฝ้าระวังการนำเข้า "สับปะรดสีชมพู" อย่างเข้มงวด และจากการตรวจสอบของทั้ง 2 หน่วยงาน ไม่พบข้อมูลการนำเข้าสับปะรดสีชมพู แต่จากการที่พบมีการจำหน่ายเชื่อว่าไม่ผ่านตามขั้นตอนของกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะประสานกับกรมศุลกากรเพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสับปะรดสีชมพูเข้ามาในประเทศไทยต่อไป