นายกฯ แนะชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ขอยึดมาตรการดูแลสุขภาพ

นายกฯ แนะชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ขอยึดมาตรการดูแลสุขภาพ

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ แนะชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ขอให้ยึดมาตรการดูแลสุขภาพ เพื่อความปลอดภัย โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,955 ราย

วันนี้ (31 พ.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความห่วงใยชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจหรือทำพิธีฮัจญ์ ณ มหานครเมกกะห์และเมืองมะดีนาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เนื่องจากการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ได้ง่าย 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ก่อนเดินทาง ทั้งการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองด้านสุขภาพ ฉีดวัคซีน คัดกรองความเสี่ยง รวมไปถึงสนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และให้บริการเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในที่พักของผู้แสวงบุญ และจัดตั้งคลินิกฮัจญ์ในสถานบริการสาธารณสุข พร้อมส่งทีมแพทย์ไปให้การดูแลผู้ที่เดินทางไปเข้าร่วมพิธี มีการจัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 20 เตียง เพื่อให้บริการตรวจรักษา ทำหัตถการฉุกเฉิน และส่งรักษาต่อ 

 

สำหรับมาตรการภายหลังเสร็จสิ้นการแสวงบุญ ได้จัดบริการคัดกรองความเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดโรค ปลอดภัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนรักษามาตรการความปลอดภัย ดูแลตนเองด้านสุขภาพ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคโควิด-19 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค รักษาระยะห่าง หมั่นนล้างบ่อย ๆ ลดการสัมผัสจุดเสี่ยงร่วม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,955 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 3,954 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 39,861 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 6,607 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,227,022 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,212,083 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 880 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 11 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 12.3

ขณะที่รายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 - 29 พ.ค. 65 รวม 137,590,155 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 56,731,873 โดส ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 52,627,141 โดส และผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ขึ้นไป สะสม 28,231,141 โดส