น้ำฝนสะสมท่วมนาข้าวชาวพิจิตร กว่า 500  ไร่ 

น้ำฝนสะสมท่วมนาข้าวชาวพิจิตร กว่า 500  ไร่ 

น้ำฝนที่ตกลงมาสะสม ไหลเข้าท่วมนาข้าว กว่า 500  ไร่ ในพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำรับน้ำ ในเขตแม่น้ำยม เกษตรกร เร่งเสริมคันดิน ป้องกันน้ำท่วมนาข้าวที่เหลือ และ เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำยมที่มีระดับสูง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำฝนที่ตกสะสม รวมถึง น้ำจากทุ่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ไหลลงมาพื้นที่รับน้ำ ในอำเภอสามง่าม จังวัดพิจิตร   ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง นาข้าวอายุ 1 เดือนเศษ กว่า 500 ไร่ ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำ ในหมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง  ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ที่ เกษตรกรลงทุนเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวหนีน้ำท่วม  แต่ต้องกลับถูกน้ำท่วม ข้าวจมน้ำเสียหายมิดยอดข้าว เป็นบริเวณกว้าง ขณะที่เกษตรกรชาวนา ต้องนำรถเครื่องจักกล ทำแนวคันดิน เสริมความสูง ของ คลองรังนก ให้มีระดับสูง ป้องกัน น้ำล้นคลองไหลท่วมนาข้าวที่เหลือ และ  เร่งเปิดประตูระบายน้ำ ลงแม่น้ำยม และ ด้วยแม่น้ำยม ยังคงมีระดับสูง จึงทำให้ยากแก้การระบาย ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง จนน้ำเริ่มเน่าเสียหาย

น้ำฝนสะสมท่วมนาข้าวชาวพิจิตร กว่า 500  ไร่ 

น้ำฝนสะสมท่วมนาข้าวชาวพิจิตร กว่า 500  ไร่