ระดับน้ำ "แม่น้ำยม" เพิ่มสูงขึ้นหลังแห้งมากว่า 6 เดือน

ระดับน้ำ "แม่น้ำยม" เพิ่มสูงขึ้นหลังแห้งมากว่า 6 เดือน

ระดับน้ำ "แม่น้ำยม" ที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร เพิ่มสูงขึ้น หลังเคยแห้งมากว่า 6 เดือน ผู้ว่าฯ สั่งเตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำใน "แม่น้ำยม" ที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร เริ่มมีปริมาณน้ำ หลังจากก่อนหน้า "แม่น้ำยม" แห้งขอด ยาวนานกว่า 6 เดือน แต่ปัจจุบันกลับมีน้ำเกือบเต็มฝั่ง เนื่องจากมีการระบายน้ำจาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก ลงสู่แม่น้ำยม

ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จากที่เคยประสบปัญหาขาดน้ำก่อนหน้านี้ กลับมีปริมาณน้ำสูงขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดน้ำในแม่น้ำยมจนแห้งขอดมาเกือบ 6 เดือน

ระดับน้ำ "แม่น้ำยม" เพิ่มสูงขึ้นหลังแห้งมากว่า 6 เดือน

เกษตรกรชาวนา ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำ ได้ใช้น้ำจาก "แม่น้ำยม" ที่มีระดับเพิ่มขึ้น ล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ทำการเพาะปลูก เพื่อให้ทันกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลาก ที่จะมาถึง 2-3 เดือนข้างหน้านี้

ขณะที่ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังเฝ้าติดตาม พร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอ ที่แม่น้ำไหลผ่าน ทั้งแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ให้เตรียมติดตามสถานการณ์ พร้อมให้เตรียมกำลังเพื่อคอยช่วยชาวบ้าน หลังแม่น้ำยม และ แม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากฝนที่ตกและน้ำที่ท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายต่างๆและอาจจะมีปริมาณมากจนทำให้แม่น้ำล้นตลิ่ง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้