อนุมัติ 3.3 แสนล้านงบปี 66 ด้านทรัพยากรน้ำ เปิดแผนปฏิบัติการรวม 59,334 รายการ

อนุมัติ 3.3 แสนล้านงบปี 66 ด้านทรัพยากรน้ำ เปิดแผนปฏิบัติการรวม 59,334 รายการ

ประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติ 3.3 แสนล้าน เดินหน้าแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติ 3.3 แสนล้าน เดินหน้าแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็กพื้นที่เฝ้าระวัง น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง คลื่นลมแรง (24 พ.ค.65)

- เตือน 3 อำเภอ "โคราช" เสี่ยงท่วม! ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกต่อเนื่อง

 

ครม. ปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบแผนดังกล่าว และให้ใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 โดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 59,334 รายการ วงเงินรวม 334,256 ล้านบาท จาก 26 หน่วยงาน 77 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อแยกตามลุ่มน้ำจะมีรายการที่สำคัญ เช่น

  • ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,521 รายการ วงเงิน 53,118 ล้านบาท
  • ลุ่มน้ำมูล 6,683 รายการ วงเงิน 34,723 ล้านบาท
  • ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 10,302 รายการ วงเงิน 29,589 ล้านบาท
  • ลุ่มน้ำชี 5,889 รายการ วงเงิน 27,887 ล้านบาท
  • ลุ่มน้ำท่าจีน 1,542 รายการ วงเงิน 21,275 ล้านบาท
  • ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 1,499 รายการ วงเงิน 17,875 ล้านบาท 

 

 

ขณะที่เมื่อแยกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จะประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค 6,381 รายการ วงเงิน 18,383 ล้านบาท , การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 27,754 รายการ วงเงิน 147,882 ล้านบาท, การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 3,630 รายการ วงเงิน 125,640 ล้านบาท , การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2,028 รายการ วงเงิน 19,484 ล้านบาท , การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ 18,817 รายการ วงเงิน 1,575 ล้านบาท และการบริหารจัดการ 724 รายการ วงเงิน 21,289 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323

 

อนุมัติ 3.3 แสนล้านงบปี 66 ด้านทรัพยากรน้ำ เปิดแผนปฏิบัติการรวม 59,334 รายการ

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม