หุ้นกู้ดิจิทัล ซีพีออลล์ จองซื้อผ่านแอปเป๋าตัง เต็มวงเงิน 8,000 ล้านแล้ว

หุ้นกู้ดิจิทัล ซีพีออลล์ จองซื้อผ่านแอปเป๋าตัง เต็มวงเงิน 8,000 ล้านแล้ว

แจ้งด่วน หุ้นกู้ดิจิทัล ซีพีออลล์ จองซื้อผ่านแอปเป๋าตัง เต็มวงเงิน 8,000 ล้านแล้ว

"กรุงไทย" แจ้ง เมื่อเวลา 09.14 น. วันนี้ 24 พ.ค. 2565 ว่า หุ้นกู้ดิจิทัล ซีพีออลล์ จองซื้อผ่านแอปเป๋าตังเต็มวงเงิน 8,000 ล้านบาท ภายใน 21 นาที

ตอกย้ำความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ กรุงไทย ในการเปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัล เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ซื้อขายง่ายได้ 24 ชม.

 

หุ้นกู้ดิจิทัล ซีพีออลล์ จองซื้อผ่านแอปเป๋าตัง เต็มวงเงิน 8,000 ล้านแล้ว

หุ้นกู้ดิจิทัล ซีพีออลล์ จองซื้อผ่านแอปเป๋าตัง เต็มวงเงิน 8,000 ล้านแล้ว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565

หุ้นกู้ดิจิทัล ซีพีออลล์ จองซื้อผ่านแอปเป๋าตัง เต็มวงเงิน 8,000 ล้านแล้ว