สธ. เตรียมกระจายต้นกล้า "กัญชา" 1 ล้านต้น เริ่มแจก 1 พันต้น จริงหรือ?

สธ. เตรียมกระจายต้นกล้า "กัญชา" 1 ล้านต้น เริ่มแจก 1 พันต้น จริงหรือ?

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมกระจายต้นกล้า "กัญชา" 1 ล้านต้น เริ่มแจก 1 พันต้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 65 นี้ จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสธ. เตรียมกระจายต้นกล้า "กัญชา" 1 ล้านต้น เริ่มแจก 1 พันต้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 65 นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชงในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีเป็นต้นพันธุ์คุณภาพพร้อมกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตามมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายผลักดันกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสุขภาพ

ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ "กัญชา" ต่อสุขภาพทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ซึ่งการผลักดันกัญชา กัญชงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นหน่วยประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกระทรวงจัดการต้นทาง กลางทาง และปลายทางห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นระบบ เน้นให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ จนล่าสุด "กัญชา" ถูกปลดล็อกออกจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย. 65 นี้

หลังจากได้สายพันธุ์กัญชาที่ดีแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เป็นต้นพันธุ์ให้กับประชาชนนำไปปลูกในครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

โดยต้นแม่พันธุ์ได้มาจากโครงการต้นกล้าพันธุ์กัญชาทางการแพทย์บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองครก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน และจะเริ่มแจก 1,000 ต้น ในงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 65

นอกจากการแจกต้นกล้าพันธุ์แล้ว จะมีการนำร่องแอปพลิเคชันจดแจ้งของ อย. เพื่อความสะดวกให้กับเกษตรกร และแจกคู่มือการปลูกของกรมวิชาการเกษตรด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข หรือโทร. 02 590 1000