ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งทุกอำเภอที่มีแม่น้ำไหลผ่าน เตรียมรับมือน้ำท่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งทุกอำเภอที่มีแม่น้ำไหลผ่าน เตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ ที่อาจจะล้นตลิ่ง จากฝนที่ตกจำนวนมาก พร้อมให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองพิจิตร หลังพบแม่น้ำน่าน มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม เปิดเผยว่า ในขณะนี้แม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ที่แม่น้ำไหลผ่าน ทั้งแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ให้เตรียมรับมือสถานการณ์แม่น้ำล้นตลิ่ง พร้อมให้เตรียมกำลังเพื่อคอยช่วยชาวบ้าน หากต้องการขนย้ายหรืออพยพอย่างเร่งด่วน 

พร้อมทั้ง เตรียมหาพื้นที่สำหรับการอพยพประชาชนไปไว้ในที่ปลอดภัย หากเกิดเหตุอุทกภัย จนประชาชนไม่สามารถจะอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองได้ หลังจากที่เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือจนทำให้แม่น้ำทุกสายมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และขอให้ประชาชนเตรียมเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝนที่ตกและน้ำที่ท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายต่างๆและอาจจะมีปริมาณมากจนทำให้แม่น้ำล้นตลิ่ง

 

สำหรับจังหวัดพิจิตร มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน โดยแม่น้ำน่าน ไหลผ่าน อำเภอเมือง อำเภอตะพานหิน และ อำเภอบางมูลนาก ส่วนแม่น้ำยม ก็จะไหลผ่านอำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว