น้ำทะเลหนุนสูงหลายพื้นที่ เร่งขนของขึ้นที่สูง

น้ำทะเลหนุนสูงในหลายพื้นที่ จ.ตรัง ทำให้ชาวบ้านต้องขนย้ายข้าวของเอาไว้ที่สูง พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ และในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังทั้ง4 อำเภอ รวมหลายร้อยครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย อำเภอสิเกา, อำเภอกันตัง, อำเภอหาดสำราญ, อำเภอปะเหลียน ต้องประสบกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงตามคำเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชาวบ้านต้องขนย้ายข้าวของเอาไว้ที่สูง โดยในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ก็พบว่ามีประชาชนก็ประสบกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาท่วมพื้นที่บริเวณบ้านเช่นเดียวกัน ทำให้มีขยะจำนวนมากลอยขึ้นมากับน้ำชาวบ้านจึงต้องช่วยกันเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ขณะเดียวกันในวันนี้ พบว่าคลื่นลมในทะเล อันดามันมีกำลังแรง โดยคลื่นสูงประมาณ 1- 2เมตร ทำให้เรือประมงจำนวนมากต้องจอดหลบคลื่นลมไม่สามารถออกทำประมงได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ออกครับให้คำแนะนำกับประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ติดบริเวณชายฝั่งที่น้ำทะเลจะหนุนสูงให้ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง