โคราชเปิดเทอมวันแรก สุ่มตรวจ ATK ผงะ! นักเรียนชั้นประถมติดเชื้อโควิด 2 ราย

โคราชเปิดเทอมวันแรก สุ่มตรวจ ATK ผงะเจอนักเรียนชั้นประถมติดเชื้อโควิด 2 ราย กักตัวรักษาทันที ป้องกันขยายเป็นคลัสเตอร์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เมื่อเวลา 09.30 น. บรรยากาศ "เปิดเทอมวันแรก" ที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ของเมืองโคราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) นายไพรวัลย์ วันทนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นม.1 พร้อมด้วย นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ดำเนินการสุ่มค้นหาเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ในกลุ่มนักเรียนทุกสายชั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 แบบออนไซต์ (On-Site)

 

 

นายไพรวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นม.1 เผยว่า โรงเรียนในสังกัดทั้ง 142 แห่ง มีความพร้อมเต็มที่ในการเปิดการเรียนการสอน มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ มาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลาง กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง

 

และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ได้แก่ การประเมิน TSC+ รายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง, การทำ Small Bubble สำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย, การจัดอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ, การอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ, การทำ School Isolation โดยมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม, การทำ Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน และการจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

 

 

ด้านนายมานะ ผอ.รร.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,700 คน ครูประจำการ ลูกจ้าง และบุคลากรการศึกษา รวม 140 คน ได้เน้นย้ำให้ครูที่ปรึกษาสร้างความรู้ทำความเข้าใจการใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล (New Normal) แก่นักเรียน พร้อมติดตามสังเกตอาการนักเรียนภายในห้องเรียนเป็นประจำ

 

หากตรวจพบต้องรีบนำเข้าสู่กระบวนการกักตัว ปรับเปลี่ยนให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อมิให้เสียโอกาส และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีมิให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

 

ล่าสุด ตรวจพบเชื้อในนักเรียน 2 ราย ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการตามมาตรการทางสาธารณสุข พร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีการปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียน ตามแนวทางกรมอนามัย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ขณะเดียวกันที่ โรงเรียนบุญวัฒนา (บ.ว.น.) ต.หัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) พบนายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการ รร.บ.ว.น พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สุ่มตรวจนักเรียน และบุคลากรจำนวน 200 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด

 

โดยมีกลุ่มนักเรียนจิตอาสาได้ช่วยคัดกรองบุคคลก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าและผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม

 

ที่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วนชื่อดังเมืองโคราช นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ร.ส) พร้อมครู และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สุ่มตรวจ ATK ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จำนวน 216 คน ที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงจากชุมชน หมู่บ้าน หรือเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด เบื้องต้นโรงเรียนมัธยมทั้ง 2 แห่ง ยังไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด

 

ข่าวโดย เกษม ชนาธินาถ จ.นครราชสีมา