พ่อเมืองน่านนำพุทธศาสนิกชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำบุญวันวิสาขบูชา 

พ่อเมืองน่านนำพุทธศาสนิกชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำบุญวันวิสาขบูชา 

ผู้ว่าฯน่าน นำพุทธศาสนิก เยาวชนคนรุ่นใหม่ ข้าราชการ จังหวัดน่านทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อเช้าวันที่ 15 พ.ค.65  ที่วัดพญาภูพระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน นายนิวัฒน์ งามธุระ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่. รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายก อบจ.น่าน,เทศบาลเมืองน่าน ข้าราชการ ศาล รพ.น่าน สสจ.น่าน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดน่าน เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

พ่อเมืองน่านนำพุทธศาสนิกชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำบุญวันวิสาขบูชา 

โดยการทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกุสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ชำระกาย วาจา จิต ให้สะอาด และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

พ่อเมืองน่านนำพุทธศาสนิกชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำบุญวันวิสาขบูชา 

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก  วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชน จังหวัดน่าน ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดน่าน เยาวชนคนรุ่นใหม่ มาร่วมกันทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง

พ่อเมืองน่านนำพุทธศาสนิกชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำบุญวันวิสาขบูชา