ลดค่าไฟบ้าน-กิจการขนาดเล็ก 4 เดือน เช็กที่นี่

ลดค่าไฟบ้าน-กิจการขนาดเล็ก 4 เดือน เช็กที่นี่

ประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติงบ 1,725 ล้านบาท ลดค่าไฟบ้านและกิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ส.ค.2565 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.อนุมัติงบ 1,725 ล้านบาท ลดค่าไฟบ้านและกิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ส.ค.2565 ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

ครม. เคาะงบกลาง 1,725 ล้านบาท ลดค่า FT ระยะเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ค่า FT ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

 

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า FT ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย ซึ่งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้า ค่าครองชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีเงินเพื่อการบริโภคและอุปโภค ช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. 02 618 2323

 

ลดค่าไฟบ้าน-กิจการขนาดเล็ก 4 เดือน เช็กที่นี่

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม