สรรพคุณทางยา 4 อย่างพระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคล2565

สรรพคุณทางยา 4 อย่างพระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคล2565

วันพืชมงคล 2565 ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พระโคเสี่ยงทาย เลือกกิน 4 อย่าง นอกจากคำทำนายแล้ว ทั้ง 4 อย่างยังมีสรรพคุณทางยาตามแพทย์แผนไทย

ความหมายวันพืชมงคล

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แตกต่างกันดังนี้

1.พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเหนียว, ข้างฟ่าง, ข้าวโพด, ถั่ว, งา, เผือก, มัน เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย อุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

2.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าว การประกอบพิธีเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ เพาะปลูก ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกร 

วันพืชมงคล 2565 ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

 คำทำนายวันพืชมงคล 2565

รายงาน พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565 ผลการเสี่ยงทาย เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้น้ำมาก นาในที่ดอนบริบูรณ์ นาในที่ลุ่มเสียหายบ้าง

พระโคเสี่ยงทาย เลือกกิน น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ , ถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และ เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

กรณีพระยาแรกนาขวัญการตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง) ปีนี้หยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

สำหรับ วันพืชมงคล หรือ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการเสี่ยงทายเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางเกษตรในแต่ละปี อาหารพระโคจะใช้ในการเสี่ยงทายทั้ง 7 อย่าง ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพด, ถั่ว, งา, น้ำ, หญ้า และเหล้า

สรรพคุณทางยา 4 อย่างพระโคเสี่ยงทาย

   กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระบุ สรรพคุณทางยาที่ควรรู้ เกี่ยวกับ 4 อย่างที่ พระโคเสี่ยงทายในวันพืชมงคล 2565

1.หญ้าขน สรรพคุณทางยาว่า ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน

2.น้ำเปล่า สรรพคุณทางยาว่า แก้ร้อนใน กระหายน้ำ บำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น

3. ถั่ว สรรพคุณทางยาว่า บำรุงเส้นเอ็น บำรุงกระดูก

4.เหล้า สรรพคุณทางยาว่า ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี (สรรพคุณตามตำราเภสัชกรรมไทย)

คำทำนาย 7 อย่างวันพืชมงคล  

- ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด

พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา

พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า

พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกินเหล้า

พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์