"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 12 พ.ค. 65 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 12 พ.ค. 65 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 12 พ.ค. 65 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (12 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95             ราคา 41.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20           ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85           ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91              ราคา 41.08 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95                     ราคา 48.76 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7                       ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม                ราคา 39.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20          ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 12 พ.ค. 65 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (12 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95                   ราคา 41.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20                 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85                 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91                    ราคา 41.08 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7                             ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม                       ราคา 39.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20                ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                                   ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 12 พ.ค. 65 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (12 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20               ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91                  ราคา 41.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95                  ราคา 41.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95              ราคา 48.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20                                     ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล                                 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7                            ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล                             ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7                        ราคา 42.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 12 พ.ค. 65 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์