"ไปรษณีย์ไทย" เปิดบริการ e-Timestamp บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์

"ไปรษณีย์ไทย" เปิดบริการ e-Timestamp บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์

"ไปรษณีย์ไทย" เปิดบริการ e-Timestamp บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ การันตีความถูกต้องลงบนเอกสารดิจิทัลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "ไปรษณีย์ไทย" เปิดบริการ e-Timestamp บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ล่าสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

 

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารและขนส่งหลักของไทย ภายใต้แนวคิด เทคโพสต์ : Tech Post เดินหน้านำเทคโนโลยีขับเคลื่อนสังคมกับบริการใหม่ e-Timestamp บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ การันตีความถูกต้องลงบนเอกสารดิจิทัลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

 

บริการดังกล่าวเป็นตัวกลางในการรับรองความมีอยู่ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอ้างอิงเวลาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงสุด ช่วยให้การทำธุรกรรมปลอดภัยตลอดการใช้งาน และหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อมูลสำคัญในเอกสาร ระบบสามารถทำการตรวจสอบได้และยังเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทร 1545

 

"ไปรษณีย์ไทย" เปิดบริการ e-Timestamp บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์